Homework Schedule 

                                                                        Homework    Schedule 

NB дене шынықтыру

Бағдарламаға сәйкес студенттер А (Білу және түсіну) критерийі бойынша тапсырмаларды орындауы керек. Осыған байланысты әрбір бөлімнен кейін студенттерге шағын зерттеу немесе жазбаша жұмыстан тұруы мүмкін үй тапсырмасы ұсынылады. Жыл бойы студенттер тақырып бойынша 5-6 бөлімді оқиды, сәйкесінше бір жыл ішінде бұл пән бойынша 5-6 үй тапсырмасынан көп болмайды.

HW for Grades 5 - 20-25 min per subject

Secondary School HW Timer

вмм Grades 5, 6 ,7            45-90 min/day

       

Grade 5С                                                                                          

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Math

 History

Kazakh

Math

 History of Kazakhstan

Russian

Design

English

English

Kazakh

Kazakh

Science

French

Russian

Math

History of Kazakhstan

Kazakh lit.

Art/drama/music

 

Art/drama/music

 

Homework    Schedule 

NB дене шынықтыру

Бағдарламаға сәйкес студенттер А (Білу және түсіну) критерийі бойынша тапсырмаларды орындауы керек. Осыған байланысты әрбір бөлімнен кейін студенттерге шағын зерттеу немесе жазбаша жұмыстан тұруы мүмкін үй тапсырмасы ұсынылады. Жыл бойы студенттер тақырып бойынша 5-6 бөлімді оқиды, сәйкесінше бір жыл ішінде бұл пән бойынша 5-6 үй тапсырмасынан көп болмайды.

Grade 6C                                                                                         

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

KazakhA

Kazakh A

Math

Math

Russian

History of Kazakhstan

French

French

Kazakh

Art/drama/music

Science

Russian

English

English

English

Math

History

Art/drama/music

Science

Design

 

Homework  Schedule         

NB дене шынықтыру

Бағдарламаға сәйкес студенттер А (Білу және түсіну) критерийі бойынша тапсырмаларды орындауы керек. Осыған байланысты әрбір бөлімнен кейін студенттерге шағын зерттеу немесе жазбаша жұмыстан тұруы мүмкін үй тапсырмасы ұсынылады. Жыл бойы студенттер тақырып бойынша 5-6 бөлімді оқиды, сәйкесінше бір жыл ішінде бұл пән бойынша 5-6 үй тапсырмасынан көп болмайды                                      

HW for Grades 7 - 20-25 min per subject

Secondary School Timer

Grades  7            45-90 min/day

 

Grade 7C                                                                                        

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Geo

Math

Russian

English

English

English

Art/drama/music

History of Kazakhstan

Kazakh

Design

Science

French

Science

Math

Math

Design

Kazakh

History

Art/drama/music

History of Kazakhstan

 

Homework  Schedule   

NB дене шынықтыру  

Бағдарламаға сәйкес студенттер А (Білу және түсіну) критерийі бойынша тапсырмаларды орындауы керек. Осыған байланысты әрбір бөлімнен кейін студенттерге шағын зерттеу немесе жазбаша жұмыстан тұруы мүмкін үй тапсырмасы ұсынылады. Жыл бойы студенттер тақырып бойынша 5-6 бөлімді оқиды, сәйкесінше бір жыл ішінде бұл пән бойынша 5-6 үй тапсырмасынан көп болмайды.

                                       

HW for Grades 8 - 25 - 30 min per subject

Secondary School HW Timer

Grades 8                 1-1,5 hour / day

Grade 8C

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Math

Chemistry

Geo

Math

Kazakh

Physics

Design

Kazakh

English

Russian

History of Kazakhstan

Math

History

History of Kazakhstan

Design

English

English

Biology

Art

 

 

Kazakh

Russian

 

 

 

Homework Schedule

Бағдарламаға сәйкес студенттер А (Білу және түсіну) критерийі бойынша тапсырмаларды орындауы керек. Осыған байланысты әрбір бөлімнен кейін студенттерге шағын зерттеу немесе жазбаша жұмыстан тұруы мүмкін үй тапсырмасы ұсынылады. Жыл бойы студенттер тақырып бойынша 5-6 бөлімді оқиды, сәйкесінше бір жыл ішінде бұл пән бойынша 5-6 үй тапсырмасынан көп болмайды.

Secondary School Timer

Grades 9 - 10         1.5-2 hour/ day

HW for Grades 9 - 25 – 35 min per subject

 

Grade 9 C

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Math

Design

Physics

Geography

English

Biology

Math

History of Kazakhstan

History of Kazakhstan

French

Chemistry

Russian

Kazakh

History

Kazakh

Kazakh

English

Math

Russian

 

 

 

 

 

 

 

Homework Schedule

Бағдарламаға сәйкес студенттер А (Білу және түсіну) критерийі бойынша тапсырмаларды орындауы керек. Осыған байланысты әрбір бөлімнен кейін студенттерге шағын зерттеу немесе жазбаша жұмыстан тұруы мүмкін үй тапсырмасы ұсынылады. Жыл бойы студенттер тақырып бойынша 5-6 бөлімді оқиды, сәйкесінше бір жыл ішінде бұл пән бойынша 5-6 үй тапсырмасынан көп болмайды.

Secondary School Timer

Grades 9 - 10         1.5-2 hour/ day

 HW for Grades 10 - 25 – 35 min per subject

 

Grade 10 C

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Math

Chemistry

Russian

Math

English

Biology

Math

History of Kazakhstan

History

French

Physics

Biology

Kazakh

Russian

History

History of Kazakhstan

Kazakh

Math

Physics

Design

English

English

 

 

 

 

 

 

face.pnginst.png whatsapp.png

Қазақстан, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы,190 | Тел.: +7 (727) 227 69 42, +7 (727) 242 16 65, 8 (771) 104 00 80 | E-mail: secretary@miras.kz

Search